Tajemství přírody

 • Zaměření na fungování přírody jako celku
 • Proměny přírody v ročních obdobích
 • Zážitkové poznání lesa, vnímání všemi smysly. Jak se v lese hospodaří, co nám všechno poskytuje.
 • Funkce krajiny, přiblížení člověka k přírodě
 • Soužití zvířat s prostředím (domácí i ve volné přírodě)
 • Vlivy hospodaření v krajině na faunu a floru
 • Tvoření z přírodních materiálů
 • Aktivity a hry k dané tématice
 • Vzájemná spolupráce, trpělivost, přizpůsobení…
 • Seznámení s různými druhy map
 • Vztahy člověk – příroda – zdraví

Kroužek je určen zejména dětem od první do šesté třídy. Náplní kroužku je poznání přírody jako celku, její fungování. Zjišťujeme proměny okolí v ročních obdobích, přibližujeme funkce krajiny a vztahu člověka k přírodě. Zážitkově a poutavě poznáváme lesní prostředí, co nám lesnické hospodaření přináší, jak funguje a proč je les tolik důležitý. Seznamujeme se se zvířaty jak domácími, tak volně žijícími a s vlivy životního prostředí. Klademe důraz na vzájemnou spolupráci, komunikaci, trpělivost.

To všechno a mnohem víc přináší kroužek TAJEMSTVÍ PŘÍRODY.