Kroužky

Nabídka kroužků pro děti 2018 – 2019

Ceny dětských kroužků maximálně 600,- Kč/rok

KROUŽEK   DEN ČAS MÍSTO VEDOUCÍ
1. ano šéfe  /kroužek vaření/ ST 1500 DDM Vávrová Markéta
2. aerobic pro děti PO 1430 sportovní hala Vávrová Michaela
3. atletika přípravka ÚT 1430 hřištěZŠ, s.hala Mikešová Karla
4. baby club /maminky s dětmi/ ST   900 DDM začínáme 17.10.!
5. divadelní děti ČT 1630 DDM Měchurová Jolana
6. geocaching ST 1700 DDM Menšík Libor
7. florbal /1. – 4. třída/ ÚT 1400 sportovní hala Slavíček Vojta
8. florbal  /4. – 9. třída/ ÚT 1500 sportovní hala Slavíček Vojta
9. házená   ÚT, PÁ 1600 hřiště TJ Presová Jana
10. házená   ST, PÁ 1600 hřiště TJ Bulička Libor
11. kopaná děti I.   PO, ČT 1700 hřiště FC Mezihorák Petr
12. kopaná děti II.   PO, ST 1700 hřiště FC Londin Martin
13. kamelot /zábavná historie/ ÚT 1630 DDM Slavíček Vojta
14. kuželky I. ÚT 1530 kuželna Polanský Pavel st.
15. kuželky II.   ČT 1530 kuželna Polanský Pavel st.
16. kreativ /5. – 9.třída/ PO 1545
DDM Škarecká Jana
17. latinskoamerické tance /ml./ PO, ST 1600 sportovní hala Rudolf Jelínek
18. latinskoamerické tance /st./ PO, ST 1700 sportovní hala Rudolf Jelínek
19. Lipinka – mladší děti ČT 1600 sportovní hala Gasnárková Edita
20. Lipinka – starší děti ČT 1600 sportovní hala Glacová Miroslava
21. florbal Vlkoš ČT 1500  Vlkoš Slavíčková Jarmila
22. mažoretky/roztleskávačky ST 1430 sportovní hala Máderová Monika
23. moderní tance /1. – 5.třída/ PO 1630 sportovní hala Vávrová Kateřina
24. moderní tance /5. – 9.třída/ PO 1730 sportovní hala Vávrová Kateřina
25. radioamatér /od 9 let/ ST 1600 DDM Paclt Jan
26. stolní tenis ÚT, ČT 1800 sportovní hala Šnajdr Radomír
27. výtvarný kroužek ÚT 1430 DDM Máderová Monika
28. veselé pískání PO 1530 DDM Šnajdrová Marta
29. vybíjená PO 1330 sportovní hala Procházková Soňa

 

Nabídka kroužků pro dospělé 2018 – 2019

KROUŽEK DEN ČAS MÍSTO
1.  cvičení na míči ST  1830   DDM
2.  cvičení pro ženy PO  1900  DDM
3.  jóga – rehabilitační cvičení I. ÚT  1545  DDM
4.  jóga – rehabilitační cvičení II. a III. ÚT  1700     1815 
 DDM
5.  relaxační cvičení ČT  1745  DDM

 Přihlášky: