Kroužky

  Nabídka kroužků pro děti 2022 – 2023

Ceny dětských kroužků maximálně 800,- Kč/rok     * kroužky probíhají i během prázdnin, více info v kanceláři nebo u trenérů

KROUŽEK 1.SCHŮZKA DEN ČAS MÍSTO VEDOUCÍ
1. ano šéfe I. /kroužek vaření/ 14.9. ST 1500 DDM Vávrová Markéta
2. ano šéfe II. /kroužek vaření/ 14.9. ST 1500 DDM Vávrová Markéta
3. aerobic soutěžní I. /10 – 14let/ ST, PÁ 1700 sportovní hala Valentová Tereza
4. aerobic soutěžní II. /10 – 14let/ ST, PÁ 1830 sportovní hala Valentová Tereza
5. aerobic s Terkou /6 – 10 let/ 1600 sportovní hala Valentová Tereza
6. atletika přípravka I. 15.9. ČT 1530 hřištěZŠ, s.hala Mikešová Karla
7. atletika přípravka II. 15.9. ČT 1430 hřištěZŠ, s.hala Mikešová Karla
8. deskové hry 14.9. ST 1700 DDM Janošková Lenka
9. divadelní 15.9. ČT 1800 DDM Měchurová Jolana
10. geocaching 15.9. ČT 1530 DDM Menšík Libor
11. florbal /1. – 4. třída/ ÚT 1400 sportovní hala Slavíček Vojta
12. florbal  /4. – 9. třída/ ÚT 1400 sportovní hala Slavíček Vojta
13. florbal Vlkoš ČT 1630 sportovní hala Slavíčková Jarmila
14. házená /přípravka,ml.děti/ * ÚT, PÁ 1600 hřiště TJ Presová Jana
15. házená /st.děti, dorost/ * ÚT, PÁ 1730 hřiště TJ Bulička Libor
16. kopaná děti * ÚT, PÁ 1700 hřiště FC Mezihorák Petr
17. kopaná děti * PO, ČT 1700 hřiště FC Mezihorák Petr
18.
19. Lipinka – mladší děti 15.9. ČT 1500 DDM Gasnárková Edita
20. Lipinka – starší děti 15.9. ČT 1500 DDM Glacová Miroslava
21.
22. mažoretky přípravka 14.9. ST 1430 sportovní hala Máderová Monika
23. moderní tance /1. – 5.třída/ 12.9. PO 1630 sportovní hala Vávrová Kateřina
24. moderní tance /5. – 9.třída/ 12.9. PO 1730 sportovní hala Vávrová Kateřina
25. tajemství přírody 14.9. ST 1600 DDM Crhonek Tomáš
26. radioamatér /od 9 let/ 14.9. ST 1600 DDM Paclt Jan
27. stolní tenis 6.9. ÚT, ČT 1800 sportovní hala Šnajdr Radomír
28. výtvarný kroužek 13.9. ÚT 1500 DDM Máderová Monika
29. vybíjená 3.10. PO 1330 sportovní hala Procházková Soňa

Nabídka kroužků pro dospělé 2022 – 2023

DEN ČAS MÍSTO
1.  cvičení pro ženy PO, ČT  1900  DDM
2.  jóga – rehabilitační cvičení I. ÚT  1700  DDM
3.  jóga – rehabilitační cvičení II. a III. ÚT  1815       
 DDM
4.  relaxační cvičení ČT  1745  DDM

 Přihlášky: