Kroužky

  Nabídka kroužků pro děti 2019 – 2020

Od 11.3. kroužky opět otevíráme! Těšíme se na Vás! Více info –  „O nás“

Ceny dětských kroužků maximálně 600,- Kč/rok

KROUŽEK DEN ČAS MÍSTO VEDOUCÍ
1. ano šéfe  /kroužek vaření/ ST 1430,1600 DDM Vávrová Markéta
2. aerobic pro děti PO 1500 sportovní hala Vávrová Michaela
3. atletika přípravka ÚT, ČT 1400 hřištěZŠ, s.hala Mikešová Karla
4. deskové hry ST 1730 DDM Janoška Zbyněk
5. divadelní ČT 1800 DDM Měchurová Jolana
6. geocaching ČT 1530 DDM Menšík Libor
7. florbal /1. – 4. třída/ ÚT 1400 sportovní hala Slavíček Vojta
8. florbal  /4. – 9. třída/ ÚT 1500 sportovní hala Slavíček Vojta
9. házená /přípravka,ml.děti/ ÚT, PÁ 1600 hřiště TJ Presová Jana
10. házená  /st.děti, dorost/ ÚT, PÁ 1730 hřiště TJ Bulička Libor
11. kopaná děti I. PO, ST 1700 hřiště FC Mezihorák Petr
12. kopaná děti II. PO, ST 1700 hřiště FC Londin Martin
13. kreativ /5. – 9.třída/ neotevřeno
14. latino dance /ml./ neotevřeno
15. latino dance /st./ neotevřeno
16. Lipinka – mladší děti ČT 1500 DDM Gasnárková Edita
17. Lipinka – starší děti ČT 1600 sportovní hala Glacová Miroslava
18. florbal Vlkoš ČT 1630 sportovní hala Slavíčková Jarmila
19. mažoretky – roztleskávačky ST 1430 sportovní hala Máderová Monika
20. moderní tance /1. – 5.třída/ PO 1630 sportovní hala Vávrová Kateřina
21. moderní tance /5. – 9.třída/ PO 1730 sportovní hala Vávrová Kateřina
22. radioamatér /od 9 let/ ST 1600 DDM Paclt Jan
23. stolní tenis ÚT, ČT 1800 sportovní hala Šnajdr Radomír
24. výtvarný kroužek ÚT 1500 DDM Máderová Monika
25. veselé pískání PO 1515 DDM Šnajdrová Marta
26. vybíjená PO 1330 sportovní hala Procházková Soňa

Nabídka kroužků pro dospělé 2019 – 2020

KROUŽEK DEN ČAS MÍSTO
1.  cvičení pro ženy PO  1900  DDM
2.  jóga – rehabilitační cvičení I. ÚT  1545  DDM
3.  jóga – rehabilitační cvičení II. a III. ÚT 1700 1815       
 DDM
4.  relaxační cvičení ČT  1745  DDM

 Přihlášky: