Soutěž

Krajské finále Soutìže dìtí a mládeže v radioelektonice Krajské finále Soutìže dìtí a mládeže v radioelektonice Krajské finále Soutìže dìtí a mládeže v radioelektonice Krajské finále Soutìže dìtí a mládeže v radioelektonice Krajské finále Soutìže dìtí a mládeže v radioelektonice