Radioamatér

Od roku 2010 se radioklub Kyjov věnuje mládeži a v dubnu 2018 se konečně podařilo, že dva mladí členové složili před komisí ČTÚ zkoušku na samostatné operátory a získali vlastní volací značky. Považujeme to za velký úspěch a oba mládenci – Vít Širůčka z Kyjova a Marek Miklenda z Vracova, jsou nyní aktivní na amatérských pásmech. Oba jsou stále členy radioamatérského kroužku DDM Vracov.

Radioamatérský kroužek nyní navštěvuje šest chlapců a také jedna dívka. Jaká je činnost kroužku? Na schůzkách se zaměřujeme na přípravu a osvojení si pravidel radioamatérské komunikace. Pro zlepšení fyzické kondice jsme zařadili turistické vycházky do přírody spojené s vysíláním z vrcholů. Členové kroužku se také seznamují se základy radiotechniky a elektroniky. Postavili si jednoduchý bzučák, nebo v prosinci blikající vánoční stromeček s LED diodami.

Hlavní činností je ale poslech na radioamatérských kmitočtech a vysílání pod značkou kolektivní stanice OK2KYK. Již několik let se zúčastňujeme seriálu závodů Mistrovství ČR juniorů na VKV, kde jsme dosáhli mnoha pěkných umístění. Naposledy v roce 2018 jsme získali titul Mistr ČR juniorů na VKV v pásmu 432 MHz. V kategorii 144 MHz jsme skončili na druhém místě za radioklubem Chrudim.

Letos se pokusíme v soutěžích znovu bodovat. Díky podpoře Města Kyjov jsme zakoupili novou anténu a máme kvalitní vybavení pro vysílání v terénu. Členové kroužku mají doma zapůjčené přijímače a zúčastňují se závodů a soutěží jako posluchači. Není to vůbec jednoduché, ale i zde jsme úspěšní. Celoroční česko-slovenskou soutěž – SSB ligu – vyhráli naši členové v letech 2014 a 2017 a každoročně máme umístění na předních místech. Letos po dvou závodech je Tobiáš Tománek třetí, Martin Miklenda je na prvním místě.

Někdo by si myslel, že v dnešním digitálním světě, kdy máme chytré telefony, tablety a vysokorychlostní internet, bude morseova abeceda zapomenuta. Avšak i dnes je spousta nadšenců na celém světě, kteří se učí telegrafní značky, kódy a zkratky a které láká romantika a kouzlo spojit se s kamarády, jako tomu bylo před sto lety. Je to vždy příjemný pocit, když naše signály vysílané z Kyjova nebo z Vracova jsou slyšet až na ostrovech v Tichém oceánu, v Nepálu nebo na Antarktidě.

Jan Paclt