Mažoretky – roztleskávačky

Kroužek Mažoretek je ideálním propojením sportu s tancem a je určen výhradně pro dívky.

Děvčata se v tomto kroužku naučí vnímat rytmus hudby, správnému držení těla, koordinaci pohybu a osvojí si i techniku pochodování a práce s hůlkou (točení, házení přehazovaní aj.) a cvičení s pompony.

Vše je zahrnuto do nácviku pestrých choreografií na moderní hudbu. Dívky si v něm užijí mnoho legrace. Zábavnou formou se naučí taneční kroky, využijí gymnastické a aerobikové prvky a budou vedeny k týmové  spolupráci. Součástí kroužku je i příprava pódiové skladby. Efektivním a hravým způsobem se u děvčat rozvíjí cit pro rytmus a prostorové vnímání.

Děvčata se naučí:

jednoduché gymnastické prvky a různé sestavy

díky pohybu se učí vnímat prostor kolem sebe a zdokonalují své koordinační schopnosti a rytmické cítění

kroužek přispívá ke správnému držení těla a ke zlepšení fyzické kondice

je to velmi energický a týmový druh sportu, který je v dnešní době populární

kroužek je vždy přizpůsoben věku dítěte a jeho pohybovým dovednostem

do celkové koncepce výuky zahrnujeme rozcvičky, sportovní a zábavné hry

vždy se snažíme, aby byl kroužek naučný, a zároveň do něj děti rády chodily