Lipinka

Dětský slovácký soubor Lipinka snad není potřeba ani představovat, neboť působí při Domě dětí a mládeže Vracov již od roku 1982. Schází se v něm děti ve věku od 4 do 15 let zpravidla jednou týdně a podle potřeby se konají oblíbená soustředění. V repertoáru jsou dětské hry, říkanky, písně, taneční i zvykoslovná pásma rodné oblasti Kyjovského Dolňácka.

Děti pilně nacvičují na různá vystoupení, například se pravidelně účastní oslav Velikonoc, Dožínek, dále Vracovské hody, Svatý Martin, zpívání u vánočního stromu, Vánoce po staru. Minulý školní rok soubor vystupoval na oslavách ve slovenském Močenoku a v létě na Slováckém roku v Kyjově.