Výtvarný kroužek

Děti už od nejútlejšího věku je vhodné seznamovat s uměním a rozvíjet jejich fantazii, kreativitu a hravost. Malé dítě touží objevovat stále něco nového. Výtvarná tvorba a svět umění mu umožní setkání s mnoha materiály a technikami.

Ve Výtvarném kroužku se děti seznámí se širokou škálou výtvarných technik a s použitím rozmanitých i netradičních materiálů. Náplní kroužku bude kreslení, malování, batikování, savování, malba na textil, papírová prostorová tvorba, výroba šablon, práce s recyklovanými materiály, korálky, filcem, různými modelovacími hmotami, koláže, atd.

Kategorie: 1. – 6. třída (po domluvě i MŠ)
Probíhá ve dnech: úterý 1500 hodin
Místo: DDM
Vedoucí kroužku: Monika Máderová

P1100005 i8Pr1RYPkOze74u_DMTCe-rsVxekplpuQAUeIa4sYtK0ViLinLLL09ZFGE_i0STb310wZ8k P1120509 P1110821 P1110820

← Zpět na stránku Kroužky