Divadelní kroužek

V tomto kroužku si děti užijí plno zábavy při hraní různých dětských divadelních her a pohádek. Hravou formou si osvojí spoustu říkanek a jazykolamů,
naučí se mluvit zřetelně a také vystupovat před ostatními dětmi. Pomocí dramatických her ztrácí zábrany a mohou tak upustit uzdu své fantazii a tvořivosti. Díky krátkým textům se naučí pracovat s hlasem, řečí a tělem.  Naučí se také základům dramatické výchovy a seznámí se s divadelním světem.

Kroužek je proto vhodný i pro děti, které se stydí, jelikož se zde naučí, jak se prosadit. Naopak neposedné děti se mohou v tomto kroužku zklidnit.

Děti se naučí:

Postavit se na prkna, která znamenají svět

Zahrát různé postavy a role

Pracovat se svým hlasem a mluvit zřetelněji

Vystupovat nejen před svými kamarády

Jak se prosadit